Akıllı Süreç Otomasyonu

Akıllı Süreç Otomasyonu (Intelligent Process Automation) nedir?

IPA, Robotik Süreç Otomasyonu’nu Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi teknolojileriyle birleştirerek bilişsel otomasyon yapar.

Robotik Süreç Otomasyonu özelliklerini Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) yardımıyla geliştiren IPA, dinamik adaptasyon yönüyle, bir bilişsel otomasyon teknolojisidir. Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu (Intelligent RPA) olarak da adlandırıldığı görülen IPA, karmaşık, lineer olmayan ve tekrarlı işlemleri akıllı kararlar vererek tamamlayabilir.

Akıllı Süreç Otomasyonu, yapay zeka bileşeni sayesinde Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisinden faydalanarak standart robotik süreçlerde sistemin anlayamadığı verileri de anlamlandırarak, sürece dahil edebilir. Makine Öğrenimi yetenekleri kazandırılan yazılım robotları, daha karmaşık verileri öğrenerek insan müdahalesi gerektirebilecek istisna durum sayısı asgarîye indirir.

RPA ve IPA’nın kullanım alanlarındaki fark aşağıdaki örneklerle daha iyi görülecektir.

RPA IPA
Adres değiştirme Doküman doğrulama
Faturalama Duygu (sentiment) analizi
Standart veri girişi Müşteri segmentasyonu
Talep işleme Servis hizmetleri