fbpx

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

Robusta web sitesini, alt alanlarını, Robusta Robotik Süreç Otomasyonu ve Robusta Chat-bot olarak bilinen ürünlerinin portallerini (birlikte Hizmet (ler) “) kullanarak, siz (“Siz “) bu Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını veya Hizmetler aracılığıyla işlenen veya toplanan tüm kişisel verilerin Robusta ve iştirakleri tarafından aşağıdaki Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ve amaçlarla işlenebileceğine izin vermektesiniz.

Yasal olarak bize Kişisel Verilerinizi vermenize gerek yoktur ancak Hizmetlerin bazıları işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi Kişisel Veri paylaşmanızı gerektirir. Bu durumlarda, Robusta tarafından istenilen Kişisel Verilerinizi paylaşmamayı seçerseniz, belirli hizmetlere erişmeniz mümkün olmayabilir. Burada belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen hizmetleri kullanmayın.

Gizliliğin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu politika, Robusta veya bağlı iştirakleri tarafından sunulan Hizmetlerde bulunan tüm bilgiler, araçlar, özellikler ve işlevler için geçerlidir ve Hizmetlerin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynaklı da olmak üzere Şirket’in kişisel verileri nasıl topladığını ve aldığını kapsar. Bu politikayla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle [email protected]  adresinden iletişime geçmekten çekinmeyin veya lütfen  www.robusta.ai/contact/  adresini ziyaret edin.  Ayrıca, Hizmetlerimizin kullanım koşullarını açıklayan, https://www.robusta.ai/EULA/EULA.pdf   adresindeki Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde yer alan Kullanım Koşullarını bölümünü de okuyun.

 

 1. Tanımlar

Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.  Gerçek kişilere ait Kişisel Veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere; doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri gibi bir kişiyi tanımlayıcıyı veya gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile ilgili bilgileri içerir.

Çerezler“, kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgilerdir. Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihleri veya konum bilgileri gibi ayarları saklamak için kullanılır. Aynı siteye yeniden girildiğinde, tarayıcı o siteye ait Çerezleri siteye geri gönderir. Böylece web sitesi, ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilir. Çerezler ayrıca, kişisel bilgiler (isim, e-posta adresi, telefon numarası vb.) de dahil olmak üzere birçok farklı bilgi içerebilir. Ancak, bir web sitesinin ulaşabileceği bilgiler kullanıcının izin verdiği bilgilerle sınırlıdır. Çerezler, bilgisayardaki diğer hiçbir dosyaya ulaşamaz.

Kullanım Verileri“, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisi tarafından (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.

Kullanıcı“, Hizmetimizi kullanan kişidir. Kullanıcı, Kişisel Verilerin konusudur.

Veri Sorumlusu“, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

Veri İşleyen“, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

 1. Tanıtım

Sorumlu kuruluşun adı: Robusta Yazılım Otomasyon Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.

Sorumlu kuruluşun adresi: Barbaros Mahallesi Halk Caddesi, Palladium Ofis ve Residence No:8/A KAT:2-3, Atasehir 34746, Istanbul, Türkiye

Bu Politika kapsamında “Robusta”, Robusta Yazılım Otomasyon Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. ve “Bağlı Kuruluşları” anlamına gelir.

Robusta, dijital iş gücü teknolojileri ve Robotik Süreç Otomasyonu – RPA ve AI çözümleri geliştiren bir teknoloji sağlayıcıdır. Robusta, kendilerini dijital olarak dönüştürmek isteyen her büyüklükteki kuruluş için, kullanım kolaylığı ve verimliliğiyle öne çıkan BPM merkezli robotik ve bilişsel otomasyon ürünleri sunar. Teknolojimiz, kullanıcılarının birden çok sistem ve uygulamada iş süreçlerini hızla tasarlamasına ve otomatik olarak yürütmesine olanak sağlayarak geleneksel BT yaşam döngüsüne bir alternatif sağlar.

Bu politika, Robusta’nın kendisine sağlanan Kişisel Verileri toplama, saklama, paylaşma, kullanma, işleme ve koruma yöntemlerini tanımlamak için oluşturulmuştur.

İşbu Gizlilik Politikası, Robusta tarafından toplanan Kişisel Veri türlerini, Robusta’nın bu bilgileri kullanma ve koruma şeklini ve kimlere ifşa ettiğini açıklamaktadır.

 

 1. Genel

Robusta olarak, Kişisel Verilerin hukuka uygun işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) kararlarına ve Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz.

Robusta tarafından, kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin işlendiği ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aynı zamanda sizleri, veri sahibi olarak ilgili haklarınız ve bu haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair bilgilendireceğiz.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası‘na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, Robusta sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web siteleri için geçerli değildir.

Aşağıda bazı önemli terimlerin kısa bir özeti bulunmaktadır. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası’nın tamamını lütfen bu linkten okuyun: https://www.robusta.ai/EULA/EULA.pdf ;

 • Kişisel Verilerin Toplanması. Hizmetlerimizi sunabilmek için, Hizmetlerin kullanımı yoluyla doğrudan kullanıcılar tarafından sağlanan veya üçüncü taraflarca sağlanan halka açık bilgiler yardımıyla Kişisel Verilerinizi (aşağıda tanımlanmıştır) otomatik olarak toplayabilir ve kaydedebiliriz. Kullanıcılar, kanunen herhangi bir Kişisel Bilgi sağlamak zorunda değildir.
 • Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz. Kişisel Verilerinizi size Hizmetleri sağlamak, Hizmetleri geliştirmek ve işletmek, teknik destek sağlamak, kullanım eğilimlerini ve kullanıcı tercihlerini anlamak, promosyon faaliyetleri vb. amaçlarla kullanırız.
 • Kişisel Veriler, başka bir yasal dayanak geçerli olmadığı sürece, Robusta tarafından yalnızca veri sahibinin özel rızasıyla toplanır ve işlenir.
 • Çerezler ve Üçüncü Taraf Veri İşleyenler. Biz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, Çerezleri ve üçüncü taraf izleme teknolojilerini bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde kullanırız.
 • Robusta Web Siteleri, kendi gizlilik politikalarına tabi olan üçüncü taraf ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar içerebilir veya sunabilir.
 • Kişisel Verileri, Hizmetleri kullanmanın bir ön koşulu olarak toplamıyoruz.
 • Bilgi paylaşımı. Robusta’nın ürünlerinin bakım ve destek hizmetlerinin verilmesine, pazarlamasına veya geliştirmesine yardımcı olan Bağlı Kuruluşlarımıza, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza Kişisel Verilerinize erişim izni veriyoruz.
 • Veri bütünlüğü. İşlediğimiz Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmak için veri toplama sürecimizi gözden geçiriyoruz. Ancak, gerektiğinde Kişisel Verilerinizi düzeltmeniz konusunda size bağımlıyız.
 • Veri Sahiplerinin Hakları. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve haklarınızı yürürlükteki yasalara uygun olarak kullanmayı talep edebilirsiniz.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İzin Verme. Hizmetlerin barındırıldığı veya Hizmetlerin işlendiği sunucu, ikamet ettiğiniz ülkenin dışında olabilir.

 

 1. Kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi

Robusta, ilgili Kişisel Verileri Hizmetleri kullanıcılara sunmak ve Hizmetlerin uygun şekilde çalıştığının ve gerekli ölçüde güvenliğin sağlandığının temin edilmesi doğrultusunda kullanır. Bu kapsam dışında kalan ve veriler üzerinde gerçekleştirilen her işlem, diğer yasal yükümlülükler, Robusta’in meşru menfaatinin bulunduğu haller zemininde ya da ilgili kullanıcının Robusta’ya verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Robusta, ilgili verileri özel olarak şu amaçlar doğrultusunda saklar ve işler:

 • Kullanıcılar Hizmetleri kullandığında Robusta belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bu verilere: Talep edilen içeriği (örn. özellikle içeriği, metinleri, görselleri ve indirme için sağlanan veri dosyalarını vb.) iletebilmek için gerek duyulan, ilgili uç cihaza tahsis edilmiş IP adresi ya da cihaz kimliği, kullanıcıların web sitesi bağlamındaki aktiviteleri, ilgili uç cihaz türü, kullanılan tarayıcı türü ve kullanım tarihi ve saati dahildir.
 • Robusta bu bilgileri amaç dışında kullanımı tespit ve takip edebilmek üzere 7 gün süreyle saklamaktadır.
 • Bunların yanında Robusta, yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda söz konusu verilere artık gerek duyulmadığında, IP adresleri de dahil olmak üzere kullanımdaki verileri usule aykırı gecikme olmaksızın siler ya da anonim hale getirir.
 • Robusta, Hizmetlerin sunumu, özelliklerini, işlevlerini ve genel yönetim görevlerini iyileştirmek için, aşağıdaki belirtilen bilgi türleri de dahil olmak üzere Kişisel Veriler toplayabilir. Kişisel Veriler, kendi isteğinizle sağlanır ve Hizmet ile bağlantılı olarak toplanan Kişisel Verilerin türüne göre herhangi bir zorunlu yasal gereklilik bulunmamaktadır. Hizmetle bağlantılı olarak ve Hizmet sunabilmek için toplanan Kişisel Veriler ve bunlarla sınırlı olmaksızın şunları içerebilir:
 • Ad ve soy isim (veya cihazınızla ilişkilendirdiğiniz ad);
 • Telefon numarası;
 • Sosyal ağda oturum açmak için kullanılan e-posta adresi;
 • Profil resmi;
 • Yaş ve doğum tarihi;
 • Cinsiyet;
 • Ülke;
 • Varsa, Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihazların fiziksel coğrafi konumu;
 • Dil/lisan
 • Kullanılan yazılım ve platform;
 • Alan adları;
 • Görüntülenen sayfalar ve bu sayfaların sırası;
 • Hizmet ile etkileşimleriniz, belirli sayfalarda harcanan süre ve
 • Bu etkinliğin tarihi ve saati

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerinizi, Hizmetleri kullanabilmek için web sitemizden kayıt yaptırırken veya web sayfamızdaki iletişim formundan başlattığınız bir talebiniz nedeniyle veya Hizmetlerin bazı özelliklerinden kaynaklı olarak bizimle paylaşmış olabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Kullanımı:

 • Profil oluşturma. Robusta, Kişisel Verileri, Müşterileri doğru şekilde sınıflandırabilmek için Robusta’nın veri tabanında müşteri profili oluşturmak için kullanır. Kişisel Veriler, Müşterinin özel isteklerini yerine getirmek ve Hizmeti müşteri ihtiyacına en uygun şekilde özelleştirmek için kullanılır.
 • Kullanıcı İletişimleri. Robusta’ya e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ulaştığınızda, sorgularınızı işleme koymak, taleplerinize yanıt vermek ve Hizmetlerimizi iyileştirebilmek için bu iletişimleri saklayabiliriz. Robusta’dan e-posta almayı seçerseniz, size Hizmetlerle ilgili haberleri ve güncellemeleri göndermek için bildirimler gönderebiliriz. Ayrıca size haber bültenleri, e-postalar ve promosyon iletişimleri gönderebiliriz, istediğiniz zaman aşağıdaki bağlantıdan bir talep göndererek bu hizmetten vazgeçebilirsiniz: [email protected]. Ayrıca, Robusta’ya sağlanan Kişisel Veriler, diğer şeylerin yanı sıra, bilgi güncellemeleri, yeni ürünler, özellikler ve hizmetler, özel ve promosyon teklifleri ve ilgi çekici etkinlikler hakkında müşterilere mesajlar göndermesine izin verecektir.
 • Toplu ve Analitik Veriler. Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve onlara hizmet edebilmek için, Kişisel Verilere ve sağlanan diğer bilgilere dayalı olarak müşteri demografisi, ilgi alanları ve davranışları hakkında araştırma yapabiliriz. Bu araştırma toplu olarak derlenebilir ve analiz edilebilir ve Biz bu toplu verileri İştiraklerimizle, acentelerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Bu toplu bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Hizmetlerimizi mevcut ve muhtemel iş ortaklarımıza ve diğer yasal amaçlarla diğer üçüncü taraflara açıklamak için toplu kullanıcı istatistiklerini de ifşa edebiliriz. Ayrıca para kazanma için toplu verileri kullanırız.

Robusta ayrıca Kişisel Verileri şu amaçlarla da kullanabilir:

 • Müşterilerinin ihtiyaç ve tercihlerini daha iyi anlamak;
 • Gerekirse teknik destek sağlamak ve sorulara yanıt vermek için;
 • Statik ve dinamik reklam yayınlamak için. Hizmetlerimiz, İştiraklerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan davranışsal reklamlar içerebilir;
 • Robusta Hizmetlerini ve içeriklerini iyileştirebilmek için geri bildirim istemek;
 • Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin düzgün çalışmasını sağlamak;
 • Bizim veya iş ortaklarımız tarafından sponsor olunan veya yönetilen ödüller, anketler, çekilişler, yarışmalar veya diğer promosyon faaliyetleri veya etkinlikleri yönetmek;
 • Yasal yükümlülüklerimize uymak, müşterilerimizle olabilecek her türlü anlaşmazlığı çözmek;
 • Üçüncü taraflarla olan anlaşmalarımızı uygulamak ve araştırma yapmak;
 • Robusta, Kişisel Verileri ticari amaçları veya yasal zorunluluklar haricinde ve gerektiğinden daha uzun süre saklamayacaktır.
 • Doğrudan Hizmete ek olarak, Robusta, müşterisinin gönüllü olarak sağladığı Kişisel Verileri şu amaçlarla kullanır:
  • Müşterinin Robusta Ürün ve Hizmetleri ile ilgili bilgi talebini yanıtlamak;
  • Kullanıcıların Robusta’nın web sitesi üzerinden iş başvurusu yapmasına izin vermek
 • Kişisel Verilere erişim ve toplama ile ilgili tüm durumlarda sağlanan bilgiler, burada belirtilen kapsam dışında ilgili olmayan üçüncü taraflara ifşa edilmeyecek, kiralanmayacak, ödünç verilmeyecek, satılmayacak veya gönüllü olarak başka bir şekilde dağıtılmayacaktır ve bu bilgiler yalnızca burada belirtilen amaçlar için kullanılacaktır.
 • Çocuklarla ilgili herhangi bir Kişisel Veri toplamıyoruz. Hizmetleri kullanmanın bir ön koşulu olarak, 18 yaşından büyük olmalısınız. Çocuğunuzun (ebeveyn veya vasi olarak) makul, doğrulanabilir izninizi verdikten sonra izin verilen herhangi bir kullanımı, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası uyarınca yalnızca sizin gözetiminiz ve kontrolünüz altında, cihazınızı ve tarayıcınızı kullanarak yapılacaktır. Bize çocuklarla ilgili herhangi bir Kişisel Veri vermemelisiniz ve bir çocuğun bize Kişisel Verilerini verdiğine dair bilginiz varsa, lütfen yukarıda verilen adresten bizimle iletişime geçin; bu Kişisel Verileri veri tabanlarımızdan derhal silinecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Aktarımı, İşlenmesi ve Saklanması

Kullanıcılar, işbu Gizlilik politikası uyarınca bize herhangi bir Kişisel Veri sağladığında, bu Kişisel Verilerin yurtdışında toplanmasına ve işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterirler. Hizmetlerin barındırıldığı ve/veya Hizmetlerin işlendiği sunucu, Hizmetlere eriştiğiniz ülkenin dışında ve ikamet ettiğiniz ülkenin dışında olabilir. Kişisel Verileriniz, sizin ülkenizden farklı düzeylerde gizlilik korumasına sahip olabilecek dünyanın çeşitli ülkelerine aktarılabilir. Kişisel Verilerinizi Hizmetleri kullanmak suretiyle tarafımıza ileterek, Kişisel Verilerinizi bu politikada açıklandığı şekilde toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi, aktarabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu politikanın şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetleri kullanmayın. Robusta, uluslararası operasyonlarının bir parçası olarak, meşru iş amaçlarımız için zaman zaman Kişisel Verileri Bağlı Kuruluşlarına aktarabilir.

Robusta, Kişisel Verileri yalnızca Veri Sorumlusu veya Veri İşleyicisi uygun güvenceleri sağladığı takdirde ve veri sahipleri için uygulanabilir veri sahibi hakları ve etkili yasal yolların mevcut olması koşuluyla üçüncü bir ülkeye aktarır.

Toplanan Kişisel Veriler, erişim sağladığınız ülke dışında faaliyet gösteren Robusta çalışanlarından veya Bağlı Kuruluşlarından veya satıcılarından herhangi biri tarafından da işlenebilir. Söz konusu personel, diğer şeylerin yanı sıra, (i) ödeme işlemlerinizin detaylarının işlenmesi ve (ii) destek hizmetlerinin sağlanması ile meşgul olabilir.

 

 1. Çerezler (“Cookie”ler), Pikseller ve benzer teknolojiler

 

Hizmetler, Çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, web sitemizi kullanmak için gerekli olan ve tarayıcınız tarafından sabit diskinize geçici olarak depolanan küçük veri birimleridir. Bir çerez genellikle, rastgele şekilde oluşturulmuş bir sayıdan oluşan ve cihazınıza depolanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bu tanımlayıcıların bazıları web sitesi oturumunuz sona erdiğinde geçerliliğini yitirirken, bazıları ise daha uzun süreler boyunca cihazınızda kalabilir. Teknik açıdan gerekli çerezler otomatik olarak kullanılacaktır. Diğer çerezler (ya da benzeri teknolojiler) yalnızca ön onayınız üzerine uygulanacaktır.

 

Bir piksel genellikle, içerik kişiselleştirme ya da tarayıcı deneyimini daha etkili ve kolay hâle getirme amacı doğrultusunda bir web sitesine yerleştirilen ve IP adresi, tarayıcı türü, erişim zamanı ya da önceden ayarlanan çerezler gibi belirli verileri toplayan yalnızca 1 piksel x 1 piksel ölçülerindeki şeffaf bir görseldir. Piksellerin çerezleri oluşturup yönetmesi nedeniyle sıklıkla çerezlerle birlikte kullanılırlar.

 

Hizmetler, onay vermeniz halinde cihazın işletim sistemi, tarayıcısı, yüklü yazı tipleri, IP adresi, eklentileri ve daha detaylı bilgileri toplayacaktır. Bu sayede cihaz, kullanıcıya ilişkin pazarlama amaçları doğrultusunda yeniden tanınabilir.

 • Robusta, kullanıcılara sonraki ziyaretlerinde daha iyi web sitesi deneyimi sunabilmek için; web sitesi trafiği ve web sitesi etkileşimi hakkında toplu verileri derlemek ve kullanıcı tercihlerini analiz etmek için Çerezleri kullanır.
 • Kullanıcı bir Hizmete eriştiğinde veya bir Hizmeti görüntülediğinde, Hizmet, kullanıcı bilgisayarına veya mobil cihazına Çerezler gönderebilir. Çerezlerde yer alan Kişisel Veriler, Robusta Hizmetinin kalitesini artırmak, Hizmetlerin içeriğini kullanıcıların ilgi alanlarına göre uyarlamak ve Hizmetin kullanımını kolaylaştırmak gibi amaçlarla toplanmaktadır.
 • Üçüncü taraf reklamcılar da tarayıcınızda yer alan Çerezleri veya aşağıda açıklanan diğer teknolojileri kullanabilirler, yerleştirebilirler veya okuyabilirler. Bu uygulamalar üçüncü tarafların kendi politikalarına tabidir.
 • Robusta ve hizmet sağlayıcıları, aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer teknolojileri de kullanabilir:
 • Belirli bir sayfanın ziyaret edilip edilmediğini veya bir e-postanın açılıp açılmadığının bilinmesini sağlayan Çerezler;
 • Mevcut kullanıcılarımızı belirli promosyon mesajlarından hariç tutarak Robusta veya reklam ortaklarının daha verimli ve etkili bir şekilde reklam vermesini sağlayan veya diğer web sitelerinde reklam veren izleme pikselleri; ve
 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, Çerez, web işaretçileri (pikseller) ve benzer teknolojileri aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki koşullar altında kullanabilir:

 

 1. Üçüncü Kişilerle Bilgi Paylaşımı

Robusta, Kişisel Verileri, özel izin alınmadıkça, doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla paylaşmaz.

Robusta, Kişisel Verileri, üçüncü taraflarla, sadece üçüncü tarafların Kişisel Verileri korumak için yeterli önlemlere sahip olması durumunda paylaşabilir.

Robusta ayrıca birleşme, devralma, konsolidasyon veya satış gibi şirketin yapısını değiştiren işlemlerin sonucunda Kişisel Verileri paylaşabilir.

Üçüncü Kişilerin Sitelerine Bağlantılar: Robusta Hizmetleri, üçüncü taraf ürünlerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir veya sunabilir. Söz konusu tarafların ayrı ve bağımsız gizlilik politikaları olacaktır ve Robusta’nın bu bağlantılı sitelerin içeriği ve faaliyetleri için hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur.

Rıza. Kişisel Veriler, başka bir yasal dayanak geçerli olmadığı sürece, işbu Gizlilik Politikası kapsamında verilen izinler de dahil olmak üzere, yalnızca veri sahiplerinin özel rızasıyla Robusta tarafından toplanır ve işlenir.

 

 

 1. Sosyal Ağlar

Kişisel Veriler sosyal ağlardan alınabilir. Robusta Kişisel Verileri bir sosyal ağdan aldığında, bu Kişisel Veriler Robusta tarafından bu Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşullarına uygun olarak saklanır ve kullanılır. İşbu Kişisel Verilere yukarıda açıklanan şekilde erişebilirsiniz ve güncelleyebilirsiniz.  Robusta Web Sayfalarında oluşturulan kullanıcı hesapları, işbu hesapların silinmesi veya devre dışı bırakılması için bir kullanıcı talebi alınıncaya kadar bu hesapların aktif oldukları kabul edilir.

LinkedIn, Facebook gibi sosyal ağlardan toplanan Kişisel Verileriniz yönetmek, bilgilerinizi güncellemek ve gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için ilgili sitelerdeki talimatları izlemeniz gerekecektir.

Kullanıcılar, sosyal ağlar veya üçüncü taraf hizmetler tarafından sağlanan talimatları izleyerek, Robusta uygulamasını sosyal ağlarından veya üçüncü taraf hizmet hesaplarından ayırarak veya kaldırarak Kişisel Verilerinin silinmesini talep edebilir.

 

 • Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Her zaman için verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, ilgili şartlar yerine getirildiği takdirde aşağıda yer alan haklarınızı da kullanabilirsiniz:

 • Doğruluk.Robusta, Kişisel Verileri, yalnızca işbu Gizlilik Politikasında açıklanan veri toplama amaçları doğrultusunda veya geçerli herhangi bir hizmet sözleşmesine uygun olarak toplar ve işler. Kişisel Verileri, yalnızca Hizmetlerimizi sağlamak veya iyileştirmek için topladığımızdan, depoladığımızdan ve işlediğimizden emin olmak için veri toplama, depolama ve işleme prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. İşlediğimiz Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için uygun adımlar atıyoruz. İşbu Gizlilik Politikasındaki hiçbir şey bilgi saklama yükümlülüğü olarak yorumlanmaz ve Robusta kendi takdirine bağlı olarak tüm bilgileri silebilir veya kaydetmekten ve saklamaktan kaçınabilir.
 • Erişim ve Düzeltme Hakkı.Hakkınızda hangi Kişisel Verileri topladığımızı bilme, işbu Kişisel Verilerin doğruluğunu ve verilerin toplama amacına uygun olup olmadıklarını kontrol etme hakkına sahipsiniz. Kullanıcılarımıza Kişisel Verilerine erişme ve bunların bir kopyasını alma ve işbu Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz veya güncel olmaması durumunda verileri düzeltme seçeneği sunuyoruz. Ancak, Kişisel Verilerinize ulaşabilmemiz için öncelikle bize kullanıcı kimlik bilgilerinizi sağlamanızı isteyebiliriz.
 • Kişisel Verileri Silme veya İşlemeyi Kısıtlama Hakkı. Veri sahipleri, Robusta Web Sitelerinde yer alan “bize ulaşın” formu üzerinde oluşturulacakları bir talep yardımıyla, herhangi bir zamanda, Kişisel Verilerinin kaldırılmasını talep edebilirler. Kişisel Verileriniz toplanma amaçları için veya yasal yükümlülüklere uyum gibi diğer meşru amaçlar için halihazırda kullanılıyorsa talebinizi erteleyebilir veya reddedebiliriz.
 • Rızayı Geri Çekme Hakkı.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu hakkın kullanılması, geri çekilmeden önceki onayınıza dayalı olarak, Kişisel Verilerinizin işlenmesinin yasallığını etkilemeyecektir.
 • Şikâyette Bulunma Hakkı. Ayrıca Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumuna/ veri koruma denetim makamına şikâyette bulunma hakkınız da bulunmaktadır. Veri sahipleri, Robusta web sitesindeki “bize ulaşın” formunda oluşturacakları Kişisel Veri haklarıyla ilgili bir taleple Kişisel Verilerini herhangi bir zamanda değiştirmeyi talep edebilir.
 • Ayrıca [email protected] e-posta adresine bir talep göndererek yukarıdaki hakları kullanabilirsiniz .

 

 

Lütfen bu politika veya Kişisel Verileri ele almamızla ilgili herhangi bir soru veya endişenizi yukarıda belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçerek iletmekten çekinmeyin. Resmi yazılı şikayetler aldığımızda Şikâyette bulunan kullanıcıyla endişeleri hakkında iletişime geçmek Robusta’nın politikasıdır. Robusta ile bir birey arasında çözülemeyen Kişisel Verilerin aktarımına ilişkin her türlü şikâyeti çözmek için veri koruma makamları dahil uygun düzenleyici makamlarla iş birliği yapacağız.

 

Robusta işbu Gizlilik Politikasını güncelleyebilir. Hesabınızda verdiğiniz birincil e-posta adresinize bir bildirim göndererek veya Hizmetlere belirgin bir bildirim yerleştirerek Kişisel Verileri işleme şeklimizdeki önemli değişiklikler hakkında sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgiler için işbu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz.

 

Bu politikayla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya Kişisel Verilerinizi işleme şeklimizle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm bilgileri silmek isterseniz, lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: [email protected]