Makine Öğrenimi

Makine Öğrenimi

Sistemin algoritmalar ve veri içerisindeki kalıpları kullanarak verilen görevleri yönergeler olmadan yerine getirmesini sağlar.

Yapay Zeka çözümlerinde sık sık kullanılan Makine Öğrenimi (Machine Learning) teknikleri, ayrı bir programlama gerektirmeden problem çözmeyi amaçlıyor. Başlangıçta Bilgisayar Görüsü (Computer Vision) ve Patern Tanıma (Pattern Recognition) alanlarında kullanılan Makine Öğrenimi, şimdiden sayısız uygulamada önemli rol oynuyor.

Matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin yardımıyla bir makinenin “öğrenmesi” gerçekleşirken. sisteme eklenen görsel, yazılı ya da nümerik veriler, algoritmalara entegre edilerek robotik sürece dahil oluyor.

Bunun sonucunda, sistem belirli durumları algılama ve buna göre davranma yetisi kazanıyor. İstatiksel özellikler verilere uygulanarak girdi ve çıktı arasında ilişki kurabiliyor ve girdilerden çıktı üzerine tahminler yapabiliyor. Makine Öğrenimi, saydığımız yönleri ile Robotik Süreç Otomasyonu’nun asgari insan kaynağı ile uygulanabilmesini sağlıyor.