Robusta Versiyon Notları

Robusta Versiyon Notları

Release Notes 2021.08
Güncelleme Tarihi: 08.2021

Versiyon 2021.08 ile Gelen Yenilikler

• SAP GuiCTextField, GuiTextField alanlarında click ve double click sorunları giderildi.
• SAP uygulamasına özel çeşitli aktiviteler eklendi.
• MS Outlook için send bileşeni eklendi.
• Dataset aktivitesine doğal dil sıralama (Natural Order) desteği eklendi.
• Aynı isimde data objects tanımlanması engellendi.
• Process instance loglarının dosya olarak indirilebilmesi özelliği eklendi.
• Worker log seviyesinin, rpa-admin uygulaması üzerinden değiştirilebilmesi sağlandı.
• Dokümanda birden fazla barcode bulunması halinde barcode değerleri dataset veri tipinde tutuldu.
• Süreç loglarının gösterimi ile ilgili kullanım kolaylığı sağlandı.
• Image Rotate ve flip bileşenleri eklendi.
• Modeler ekranındaki bileşen parametreleri için UI iyileştirmesi yapıldı.
• Xml aktivitesine validasyon kontrolleri eklendi.
• DB, LDAP ve uygulama içi iletişimde kullanılan password bilgilerinin vaulttan çekilebilmesi sağlandı.
• Modelerda bulunan applerin gruplanabilmesi sağlandı.
• Process listesindeki tarihler tam tarih gösterimi yapacak şekilde güncellendi.
• Application gruplama özelliği eklendi. Modeler ve Scheduler uygulamalarında buna ilişkin görsel düzenlemeler yapıldı.
• Process log kayıtlarının periyodik olarak silinmesi özelliği eklendi.
• Process listesi ekranında kullanım kolaylığı iyileştirmesi ve filtre alanları aktif hale getirilmesi sağlandı.
• Scheduled Process ekranında kullanım kolaylığı için iyileştirmeler yapıldı.
• Tarihsel kayıtların belli aralıklarla otomatik olarak silinmesi özelliği eklendi.
• RPA Admin modülünde yapılan işlemlerin (audit) denetimsel kayıt izlerinin veri tabanında saklanması özelliği eklendi.
• Process Loglarının sıralı gelmesi sağlandı.

Versiyon 2021.08 ile Gelen Düzeltmeler

• (Windows Server 2016) RDP bağlantısı ile açılan aktif ekrana metin yazmada yaşanan problem giderildi.
• Java,Phyton,DLL metodlarının çağrılması esnasında oluşan sorunlar giderildi.
• Ocr componentine ait Read as text bileşeninde x,y,height,width property validasyon kontrolleri eklendi.
• Forward bileşenine mail konusunu değiştirme desteği eklendi.
• HttpTask üzerinden yapılan DELETE isteklerine request body eklenebilmesi sağlandı.
• "Mail Definitions" ekranında, güncelleme yapıldığında kullanıcı arayüzünde görünmemesi hatası giderildi.
• Process arama ve listeleme ekranındaki performans sorunu giderildi.
• Scheduled Process ekranında kullanım kolaylığı için iyileştirmeler yapıldı.
• Süreç listesi ekranında kullanım kolaylığı iyileştirmesi ve filtre alanları aktif hale getirilmesi sağlandı.
• Süreç log kayıtlarının (Elastic Search) periyodik olarak silinmesi özelliği eklendi.
• Tasarım stüdyosunda ( Design Studio) belirlenen app gruplamasının gösterimi isteğe bağlı olacak şekilde geliştirildi.
• Tasarım stüdyosunda ( Design Studio) süreçler için app grup belirlenebilmesi ve menünün belirlenen gruba göre şekillenmesi sağlandı.
• Aynı isimde veri objelerinin ( data objects) olmaması sağlandı.
• Süreç kayıtlarının ( Process log) sıralı gelmesi sağlandı.
• Süreç listesindeki tarihler tam tarih gösterimi yapacak şekilde güncellendi.
• Süreç kayıtlarının gösterimi ile ilgili kullanım kolaylığı sağlandı.
• Robot ( worker) log seviyesinin, rpa-admin uygulaması üzerinden değiştirilebilmesi sağlandı.
• Süreç instance loglarının dosya olarak indirilebilmesi özelliği eklendi.
• HttpTask üzerinden yapılan Delete isteklerine request body eklenebilmesi sağlandı.
• Tasarım stüdyosunda ( Design Studio) ekranındaki bileşen parametreleri için UI iyileştirmesi yapıldı.
• Rotate ve flip bileşenleri eklendi.
• Barcode Reader, dokümanlarda okunan barkod değerlerinin listesini datasette tutacak şekilde güncellendi.
• Natural order sorting desteği eklendi.
• MS Outlook için send bileşeni eklendi.
• RPA Admin modülünde yapılan işlemlerin (audit) denetimsel kayıt izlerinin veri tabanında saklanması özelliği eklendi.
• Tarihsel kayıtların belli aralıklarla otomatik olarak silinmesi özelliği eklendi.
• "Mail Definitions" ekranında, güncelleme yapıldığında kullanıcı arayüzünde görünmemesi hatası giderildi.
• Bağımsız şekilde kendi başına çalışabilecek, kendi JRE'sini ve web driver'larını içeren bir deployment paketi üretme özelliği eklendi.
• GuiCTextField, GuiTextField alanlarında click ve double click sorunlarının giderilmesi.
• Xml componentine ait Execute xpath bileşeni için validasyon kontrolleri eklendi.
• Modeler ekranındaki bileşen parametreleri için UI iyileştirmesi yapıldı.
• OCR komponentine ait Read as text bileşeninde x,y,height,width property validasyon kontrolleri eklendi.
• System componentine ait Call Ext. Methodu çalışır hale getirilip , iyileştirildi.
• Windows Server 2016 ortamlarında RDP esnasında yaşanan karakter problemi giderildi.