RPA Nedir?

RPA Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation), tüm standart iş süreçlerini “robot”ların yardımıyla otomatik hâle getirir.

Tıpkı bir çalışan gibi işlev gören RPA robotları, insan davranışlarını taklit ederek, var olan uygulamalardaki kullanıcı arayüzleri üzerinden görevleri tamamlar. Makine düzeyinde değil, arayüz düzeyinde iletişim kurarak çalışan RPA robotu, hiçbir programlama bilgisine gerek olmadan kolayca kurulabilir. Ek bir BT altyapı yatırımı ya da değişikliği gerektirmez.

Kesintisiz ve sıfır hata ile çalışabilmesi, mâliyet avantajı sağlaması ve doküman kullanımını ortadan kaldırmasıyla, günümüz iş dünyası için devrim niteliğinde bir teknolojidir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerinin de entegre edilebildiği bu yenilikçi teknoloji, günümüzde insanların yaptığı tekrara dayalı, kural temelli süreç ve görevleri, yazılım robotlarının gerçekleştirmesini sağlar.

RPA robotlarını birer sanal çalışan gibi görebilirsiniz. Robotlar, kullandığınız sistemlerde ve platformlarda en ufak bir değişikliğe gitmeden, yarı otomatik ya da tam otomatik şekilde kullanılabilirler.

Yarı otomatik robotlar ile iş süreçlerini insan gözetim ve denetiminde tamamlayabilirsiniz. Tam otomatik robotlar ise dijital iş süreçlerinin verimli bir parçası olarak işlev görürler.

Deloitte’in 2016 Global Outsourcing Anketi, kurumların yüzde 75’inin iş gücünde kesinti yaparak tasarruf önlemleri almayı düşündüğünü ve dijital dönüşümün devamlılığı için yeni yollar aradıklarını gösteriyor. Hızla yaygınlaşan Dijital İşgücü kavramının en önemli katmanlarından birisini oluşturan Robotik Süreç Otomasyonu, bir inovasyon avantajı olarak kurumlara hizmet verebilir:

RPA'nın Kazandırdıkları

Mâliyet Avantajı

Ankete katılan kurumların yüzde 43’ü inovasyon yaparken harcamalarını kısmak istiyor. Bir robot, ...

Doğruluk

Kurumların yüzde 57’si süreç kalitesini inovasyonlar artırmak istiyor. Robot temelli uçtan uca süreçler istisnaî durumlarda insan kullanımını azaltarak süreklilik sağlıyor.

Verimlilik Artışı

Global Outsourcing anketine katılanların yüzde 20’si işlem sürelerini düşürmek istiyor. Robotlar 7/24 ve 365 gün çalışarak, insanların sıkıcı bulduğu, bir süre sonra verimsiz çalıştıkları tekrarlı, gündelik işleri sabit verimlilik ile yıpranma payı olmaksızın gerçekleştirebiliyorlar.

Zaman optimizasyonu

Yeni bir çalışanın işine adapte olması haftalar alabilirken, yeni bir robotun kurulumu birkaç günde tamamlanabiliyor. Bir robot ekibini ikmal etmek ise birkaç haftada mümkün.

Ölçek büyütme

Robot iş gücü son derece esnek ve ölçeklenebilirdir. Süreci bir kez oluşturduktan sonra, dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar robotla başlatabilirsiniz.

RPA ve Düzenli Otomasyon Arasındaki Farklar

Robotik Süreç Otomasyonunu geleneksel BT otomasyonundan ayıran, RPA yazılımının değişen koşullara, istisnalara ve yeni durumlara karşı farkında olma ve uyum sağlama yeteneğidir. Robotik Süreç Otomasyonu yazılımı, mevcut yazılım ve uygulamalardaki belirli işlemlerin eylemlerini yakalamak ve yorumlamak için eğitildikten sonra, verileri manipüle edebilir, yanıtları tetikleyebilir, yeni eylemler başlatabilir ve diğer sistemlerle bağımsız olarak iletişim kurabilir. RPA yazılımı, akışkanlıkla etkileşime girmesi gereken, çok farklı ve karmaşık sistemlere sahip kuruluşlar için özellikle faydalıdır.

Örneğin, insan kaynakları sisteminden gelen bir elektronik formdaki bir posta kodu eksikliği durumunda, geleneksel otomasyon yazılımı formu bir istisna olarak işaretler. Daha sonra bir çalışan, istisnaî durumu doğru posta kodunu arayarak ve forma girerek ele alır. Form tamamlandıktan sonra, çalışan, bordroya gönderebilir, böylece bilgi, kuruluşun bordro sistemine girilebilir. Bununla birlikte, RPA teknolojisi ile uyum sağlama, kendi kendine öğrenme ve kendi kendini düzeltme becerisine sahip yazılım, istisnayı ele alır ve insanî yardım olmadan bordro sistemi ile etkileşime girer.