Sektörler

Sektörler

Robotlarımızı kullanılabileceği başlıca sektörler...

Finansal Hizmetler

RPA her sektörde kendine birden çok kullanım alanı buluyor olsa da, bazı alanlardaki etkisi daha büyüktür. Bunun başında finansal hizmetler sektörü gelmektedir. Bilindiği üzere bankaların ve sigorta şirketlerinin iş yükünün önemli bir bölümü veri toplama ve işlemedir. McKinsey’in 2017’deki bir raporuna göre bu işlerin yüzde 43’ü otomasyonla yapılabilir. Ayrıca finansal hizmetler sektöründe yasal düzenlemeler sık değişiklik göstermektedir. Yazılım robotları, bu tip değişikliklere kolayca adapte edilebilirler ve kurumların uyumluluk sorunu yaşamasının önüne geçilir.

Sigortacılık

Yapılandırılmış verilerin ağırlıkta olduğu sigortacılık alanında da RPA birçok potansiyel kullanım biçimine sahip. Sigorta onayı gönderme, yeni kayıtlarla ilgilenme, ölüm gibi durumlarda iş süreçlerini hızlandırma, adres değişiklikleri, kaza ve eksper raporlarının işlenmesi gibi aslında çoğu belirli kurallara bağlı olan işlemler, robotlar ile kolayca yapılabiliyor.

Enerji

Enerji sektöründe yazılım robotlarının kullanımı sadece süreç verimliliğini ve şeffaflığı artırmakla sınırlı değil. Enerji şirketleri bir yazılım robotundan hızlı ve yüksek hacimde işlem yapabilmeleri dolayısıyla da faydalanabilirler. Ölçüm verileri, tarife düzenlemeleri, müşteri işlemleri gibi konuların yanında, RPA ile çok sayıda aboneye ait muhasebesel işlemler de hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Sağlık

Başarılı bir süreç otomasyonu, sağlık sektöründeki idarî ve finansal işlem akışını büyük ölçüde rahatlatabilir. Doktorlar ve bakıcılar, büyük ölçüde tekrara dayalı doküman işlerinden kurtularak hastalara daha fazla zaman ayırabilirler. Yazılım robotları kullanılarak hasta verileri analiz edilip daha hızlı ve eksiksiz değerlendirilerek bakım kalitesi artırılabilir.

Telekomünikasyon

Robotik Süreç Otomasyonu, telekomünikasyon sektöründeki şirketlerin standart ve tekrar temelli müşteri hizmetleri süreçlerini otomatikleştirirek genel verimliliği artırmaktadır. Yeni müşteri ve sipariş yönetimini de kolaylaştıran robotlar, ayrıca müşterilerin cihaz kurulumu, çeşitli ayarlar konusunda bilgilendirilmesinde ve arıza talepleri değerlendirmekte de kullanılmaktadır.

Kamu

Personel eksikliği, işlem yoğunluğu gibi sebeplerle iş süreçlerinin uzun sürelerde tamamlanabildiği durumlar için Robotik Süreç Otomasyonu pratik çözümler sunuyor. Robotlar form ve dilekçe girişlerini, ödeme ve vergi hesaplamalarını yaparken, sistemler arası uyumluluğu sağlar, veri aktarımını tamamlar ve kamu çalışanlarını zaman alan süreçlerden kurtarır. Ayrıca vatandaşlara ve kurumlara destek sunmak için mesai saatleri dışında da müşteri desteği sağlayabilir.

Ulaşım ve Lojistik

Sipariş kayıtları, takip sistemi, ERP veri girişleri ve envanter performansı gibi ağırlıklı arka ofis aktiviteleri, ulaşım ve lojistik sektörünün iş ağırlığını oluşturuyor. Bunlara ek olarak, lojistik partnerleri, taşıma şirketlerinden gelen veriler ve bunların ortaya çıkardığı masrafların hesaplanması da otomasyonla gerçekleştirilebilir. Yazılım robotları, işin operasyonel verimliliği ile kârlılığı da artırmakta önemli bir rol oynayabilir.

Perakende

Son kullanıcıya ulaşan malın birden fazla noktadan geçiyor olması, veri alışverişini birçok sürecin en önemli parçası hâline getirmektedir. Bu ara durakların her biriyle iletişim kurmak, finansal, lojistik gibi konularda veri alışverişi yapmak ciddi bir vakit ve iş gücü gerektirir. RPA kullanarak envanter yönetimi, ürün tarama, bordro, sipariş, faturalandırma ve lojistik işlerinin üzerindeki ağır yük ortadan kalkar. Robotik Süreç Otomasyonu, iade işlemlerinde de kullanılarak hatasız ve hızlı dönüşler elde edilebilir.